תמריצים, מענקים והטבות

למשקיעים במתחם התיירות יינתנו תמריצים, מענקים והטבות משמעותיים אשר יגדילו את האטרקטיביות של ההשקעה במתחם

החוק לעידוד השקעות הון

החוק לעידוד השקעות הון תומך בהשקעות תעשיית התיירות בכלל ובמלונאות בפרט באמצעות תמריצים כלכליים. במסגרת החוק, המיושם על ידי מנהלת ההשקעות במשרד התיירות, מעניקה המדינה תמריצים, מענקים והטבות למשקיעים במלונות ובאטרקציות תיירותיות.
• עבור בניית בתי מלון יינתן למשקיעים מענק בשיעור 20% בהתאם לתכנית הבנייה המאושרת ולדרגת המלון.
• עבור הקמת אטרקציות תיירותיות יינתן למשקיעים מענק בשיעור של 10% בהתאם לתכנית המאושרת.
• מלון המוכר כ"מפעל מאושר" זכאי להטבות מס הכוללות:

*שנתיים פטור ממס מרגע הצטברות רווחים ועד 12 שנה משנת ההפעלה. ובנוסף תשלום מס מופחת בשיעור 25% לתקופה של חמש שנים נוספות.
*חברה בבעלות משקיעי חוץ זכאית לתקופת הטבות בת עשר שנים ולתשלום מס מופחת בשיעור 10%-15% לפי שיעור השקעת החוץ.
*משקיעי חוץ זכאים לכל ההטבות להם זכאים משקיעים מקומיים וכן להטבות נוספות כגון הנחה במס חברות (בהתאם לשיעור ההשקעה).

למידע נוסף:

https://www.gov.il/he/Departments/policies/investment_management

תמריץ בנייה ירוקה

על מנת לצמצם השפעות סביבתיות שליליות ולשמור על ערכי הטבע הוגדרו בהוראות התכנית הסטטוטורית שורה של הנחיות תכנוניות לעידוד בנייה ירוקה ובת קיימא. משקיע שיישם 5 הוראות תכנוניות התואמות לתקן הבניה הירוקה, כמפורט בנספח הבניה הירוקה הנלווה לתכנית, יהיה זכאי לתוספת של 5% במספר החדרים ובשטח הבנייה הכולל. עמידה במכסה גדולה יותר של הוראות בניה ירוקה (10 ומעלה) תזכה את המשקיע ב- 5% נוספים במספר החדרים ובשטח הבנייה (ובסה"כ בתוספת של 10%).

השקעה ממשלתית
בתשתיות

ממשלת ישראל באמצעות חל"י השקיעה וממשיכה להשקיע מאות מיליוני שקלים במתחם התיירות בים המלח – הן בתשתיות (ביוב, חשמל, ניקוז, כבישים וכד') והן בפיתוח ברמה גבוהה ביותר של כלל המרחב הציבורי (טיילת, שבילי אופנים, שבילי הולכי רגל, פינות ישיבה, הצללות, נקודות תצפית, צמחיה ועוד). זאת במטרה ליצור מתחם תיירות מודרני ואטרקטיבי.

תמריץ בנייה למלונות הקיימים

על מנת לקדם שדרוג המלונות הקיימים הוגדרו בהוראות התכנית הסטטוטורית מספר תנאים שיישום אחד מהם לפחות יזכה בתוספת זכויות בנייה (10%), תוספת מספר חדרי אירוח (10%) ותוספת 2 קומות מעבר למאושר טרם כניסת התכנית לתוקפה. התנאים כוללים צמצום השימוש במפלסי בנייה נמוכים הקיימים בפועל, חיזוק המבנים מפני רעידות אדמה, תוספת מקומות חניה ושיפור חזותם וסביבתם.
התמריץ ינתן זה גם למלון בו נערך שיפוץ חזותי כולל שבוצע בשלוש השנים שטרם אישור התכנית.